AnkaraKart

İşletmeler için AnkaraKart

Bayilik Onayı Sonrası İşlemler

Bayi Operasyon Görevlisi teslim alınan evrakları kontrol ettikten sonra ilgili Bayilik Sözleşmesi 2 nüsha olarak bayi yetkilisine varsa kaşesi ile imzalatılarak işlemler başlatılır.

Dolum Bayileri ile “Dolum Bayilik Sözleşmesi”, Bilet Bayileri ile ise “Bilet Bayilik Sözleşmesi” düzenlenir. Sözleşme imzalandıktan sonra POS kurulumu ve eğitimi planlaması yapılır.

Evraklar;